Marko Karačić

Marko Karačić

univ. bacc. oec, viši stručni suradnik za marketing i društvene djelatnosti