Otvoren je natječaj INA Zeleni pojas 2022.

Program je namijenjen organizacijama civilnog društva, javnim ustanovama uključujući i obrazovne (škole, vrtići, fakulteti), parkovima prirode i dobrovoljnim vatrogasnim društvima u Hrvatskoj.

Predmet natječaja je uređenje zelenih površina, čišćenje podmorja, priobalja, jezera i rijeka, pošumljavanje, edukacije o ekologiji, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbe na klimatske promjene te drugih aktivnosti u području zaštite okoliša, prirode i klime

Maksimalni mogući iznos sufinanciranja po projektu iznosi 30 tisuća kuna.
Kandidati koji se prijavljuju za program moraju, financijski ili materijalno, pridonijeti 20% od ukupnog proračuna namijenjenog za projekt (materijalni doprinos može biti iskazan kroz honorare voditelja i suradnika na projektu, korištenje opreme i sl.)

Rok za prijavu: od 1.3.2022. do 31.3.2022.

PODRUČJA AKTIVNOSTI PROJEKATA

 • Aktivnosti koje doprinose smanjenju emisija stakleničkih plinova
 • Aktivnosti koje doprinose prilagodbi zajednice klimatskim promjenama
 • Zaštita biološke raznolikosti Republike Hrvatske (aktivnosti na očuvanju autohtonih sorti te netaknutih područja mjerama zaštite ili edukacije za njihovu zaštitu ili korištenje)
 • Zaštita tla, mora i kopnenih voda sprečavanjem onečišćenja (smanjenje uporabe pesticida i umjetnih gnojiva, smanjenje onečišćenja otpadnih voda, pošumljavanje s ciljem sprečavanja erozije tla)
 • Obrazovanje dionika s naglaskom na mlade koje mijenjaju ponašanje stvarajući pozitivan utjecaj na okoliš
 • Inovacije koje uvode praksu kojom se štede resursi, smanjuje nastanak otpada, štedi energija (alternativni oblici transporta, ponovna uporaba predmeta i proizvoda, recikliranje, izbjegavanje nastanka otpada)
 • Čišćenje javnih površina, jezera, rijeka, mora uključujući i revitalizaciju morske obale s naglaskom na uklanjanje otpada bez primjerice krčenja prirodnih ekosustava koji narušavaju bioraznolikost
 • Briga o školskim vrtovima, voćnjacima i eko područjima i uređenje navedenih isključivo kroz sadnju višegodišnjih i po mogućnosti autohtonih biljaka s naglaskom očuvanja ili povećanja bioraznolikosti te opremanje elementima isključivo od prirodnih i ekoloških materijala  (stalci za bicikle ukoliko projekt potiče korištenje bicikala, klupe, stolovi, skloništa, mostovi, info ploče, spremnici  za  odvojeni otpad)
 • Neformalne obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša, prirode i klime namijenjene lokalnim zajednicama
 • Izložbe o zaštiti okoliša
 • Druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode

Materijali za koje se mogu tražiti sredstva:

 • Izvorna stabla i druge biljke isključivo trajnice
 • Materijali potrebni za obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša i prirode – isključivo iz prirodnih ili recikliranih materijala
 • Boje (na elementima u javnim parkovima)
 • Pribor za čišćenje (grablje, motike, vreće za prikupljanje otpada – višekratne) – od recikliranih materijala tamo gdje je to moguće
 • Spremnici za prikupljanje otpada (kante za otpad / kontejneri za selektivno prikupljanje) – isključivo iz ekoloških ili prirodnih materijala
 • Namještaj za javne parkove (klupe, stolovi..) – isključivo iz ekoloških ili prirodnih materijala

Više informacija na: https://www.ina.hr/zelenipojas/uvjeti-natjecaja/