Mjesečni pregled aktivnosti

Razvojna agencija Grada Kutjeva trenutno radi na pripremi projekata za program prekogranične suradnje sa Bosnom i Hercegovinom te sa Srbijom. Ovim programom pomaže se održivosti razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture.

U suradnji s Kutjevačkom udrugom mladih radimo na projektu Priče mog sokaka. Projekt za cilj ima unaprijediti kvalitetu života mladih u Kutjevu kroz osnaživanje Kutjevačke udruge mladih i očuvanje materijalne i nematerijalne baštine grada Kutjeva i okolice. Kroz suradnju s mladima u prikupljanju i dokumentiranju materijalne baštine (stari predmeti, narodne nošnje, fotografije, recepti, razglednice…) te nematerijalne baštine (napjevi, plesovi, običaji, intervjui…) organizirat će se izložba „Priče mog sokaka“.

Razvojna agencija Grada Kutjeva veliku pažnju posvećuje organizacijama civilnog društva te prijavljuje projekte na Javni poziv Požeško-slavonske županije za njihov daljnji rad i razvoj, unapređenje rada te ostale aktivnosti koje udruge održavaju.

U tijeku je prijava na natječaje za donacije koje su raspisane od strane INA-e koja kroz svoj poznati natječaj Zeleni pojas godinama podupire projekte usmjerene na revitalizaciju zelenih površina, pošumljavanje, održivi razvoj i klimatske aktivnosti te HEP koji donacijama pomaže razvoju zajednice podupirući projekte usmjerene mladima, umjetnosti i kulturnoj baštini, okolišu, znanosti i društvu te humanitarnom djelovanju.

Ovim putem želimo naglasiti da je projekt Reciklažno dvorište Kutjevo pri kraju te se uskoro planira otvorenje. Reciklažno dvorište namijenjeno je odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Europska razvojna agencija trenutno provodi projekte iz Vinske omotnice Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje 2019.-2023. te projekte natječaja za tip operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava. Također, agencija radi i na projektnim prijavama za udruge te svakodnevno prati objavu natječaja i mogućnosti kojima bi udruge mogle osnažiti svoje kapacitete i provoditi projekte.

Pri kraju je izrada internetske stranice Razvojne agencije na kojoj će korisnici usluga moći pronaći sve informacije koje ih zanimaju na jednom mjestu.


Otvoreni natječaji:

Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju (1.2.2022 – 30.3.2022.)

Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u tov svinja (15.3.2022. – 12.5.2022)

Natječaj za tip operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš (13.3.2022. – 12.5.2022.)

Natječaj za tip operacije 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije (15.3.2022. – 12.5.2022.)

Natječaj za tip operacije 4.3.1 Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja (1.2.2022. – 31.3.2022.)

Natječaj za tip operacije 3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1.3.2022. – 30.9.2022.)

Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva (27.4.2022. – 30.6.2022.)

Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice (27.4.2022. – 30.6.2022.)

Natječaj za tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala (4.4.2022. – 31.5.2022.)

Izvor: https://ruralnirazvoj.hr/