Požeško – slavonska županija objavila je dva javna poziva za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje ruralnih područja

Predmet javnog poziva je dodjela jednokratne financijske potpore u 2024. godini udrugama za područje djelovanja:

 1. Gospodarstvo, a djelatnost im je poljoprivreda, razvoj ruralnih područja ili zaštita životinja;
 2. Lovozakupcima zajedničkih i državnih lovišta koji imaju u zakupu lovišta.

Prihvatljivi prijavitelj su organizacije civilnog društva koje djeluju na području Požeško – slavonske županije.

Prihvatljive aktivnosti:

 • provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Požeško – slavonske županije,
 • provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti osnivanja udruge,
 • podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga,
 • obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično,
 • edukacije putem tečajeva, seminara, stručnih predavanja, razmjene iskustva te drugih oblika edukacije svojih članova,
 • promicanje razvitka i unapređenja ruralnih prostora,

Poljoprivreda

 • promicanje zaštite životinja i smanjenje napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca,
 • uzgoj, unos i zaštita riba i ribnjaka

Lovstvo

 • povećanje kvalitete lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata u lovištima,
 • uzgoj, unos i zaštita divljači i lovišta

Popis projektnih aktivnosti nije konačan, već samo ilustrativan te će se odgovarajuće aktivnosti koje nisu spomenute, također uzeti u obzir, a o prihvatljivosti aktivnosti odlučit će Povjerenstvo.

Financijska potpora dodjeljuje se u najmanjem iznosu od 150,00 eura, a najveći iznos po pojedinom projektu je 2.600,00 eura.

Potpora se prema ovom Javnom pozivu može odobriti do 50% vrijednosti projekta, ali maksimalno do 2.600,00 eura po udruzi godišnje.

Prijave se zaprimaju od 14. ožujka 2024. do 15. travnja 2024. godine.

ERA d.o.o. nudi izradu projektne prijave i pomoć u provedbi projekta na navedeni natječaj.

Za više informacija obratite se na kontakt brojeve: 099/485-8630 ili 091/645-9000