Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“

Ovim Pozivom poticat će se ulaganja MSP-ova usmjerena na provedbu digitalizacije i digitalne transformacije poslovanja kroz osposobljavanje i usluge za poboljšanje digitalnih vještina (među ostalim onih povezanih s tehnologijama u oblaku), strategije za digitalnu transformaciju, digitalni marketing, povećanje kibernetičke otpornosti sigurnosnim provjerama sustava i primjenu složenih digitalnih rješenja.

Svrha je ovog Poziva doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

Cilj Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

Poziv obuhvaća nekoliko vrsta vaučera, ovisno o potrebama MSP-ova:

 • Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina;
 • Vaučer za digitalni marketing;
 • Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije;
 • Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti;
 • Vaučer za složena digitalna rješenja. 

Prijavitelj može zatražiti samo jedan vaučer.

Prihvatljivi prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. „Definicija MSP-ova“ Uredbe Komisije br. 651/2014.

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati, ovisno o vrsti vaučera:

 • specijalizirane programe neformalnog učenja usmjerene na razvoj digitalnih vještina za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije;
 • izradu internetskih stranica, aplikacija i e-trgovine, upravljanje društvenim mrežama;
 • izradu strategije digitalne transformacije s akcijskim planom provedbe i metodologijom praćenja provedbe;
 • provjeru kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz provedbu sigurnosnih provjera i analizu prikupljenih podataka te definiranje dodatnih poboljšanja sustava;
 • uvođenje složenih digitalnih rješenja kojima će se omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela te jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije.

Ukupno raspoloživi iznos sredstava je 3.700.000,00 EUR.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu ovisi o vrsti vaučera te iznosi:

 • Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina – 9.990,00 eura;
 • Vaučer za digitalni marketing – 9.990,00 eura;
 • Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije – 9.990,00 eura;
 • Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti – 14.500,00 eura;
 • Vaučer za složena digitalna rješenja – 19.900,00 eura.

Intenzitet potpore

Za dodjelu bespovratnih sredstava/vaučera prijaviteljima intenzitet potpore ovisi o vrsti vaučera

te, u odnosu na prihvatljive troškove, iznosi najviše :

Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina – VDV 90%

Vaučer za digitalni marketing – VDM 50%

Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije – VDT 60%

Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti – VKO 70%

Vaučer za složena digitalna rješenja – VSD 60%

Prihvatljivi pružatelji usluga: pravne i fizičke osobe upisane u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga traje od 1. ožujka 2024. godine do 08. travnja 2024. godine.

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO.

Više na poveznici:

https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390