Objavljen prvi natječaj za restrukturiranje i konverziju vinograda

Predmet Natječaja je dodjela sredstava potpore za intervenciju 58.1.a.01. – RESTRVINEY(58(1)(a)) – Restrukturiranje i konverzija vinograda unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi intervencija iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.

Prihvatljivi korisnici sredstava u intervenciji 58.1.a.01. Restrukturiranje i konverzija vinograda mogu biti vinogradari (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar.

Fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/dobit.

Vinograd mora biti stariji od 10 godina, te u kojem se proizvodi grožđe za proizvodnju vina u kojem se mjerom ne provodi uobičajena obnova vinograda tj. loze koja je došla do kraja svog životnog vijeka ( ponovna sadnja iste sorte, na istoj parceli s istim uzgojnim sustavom). Vinogradarske površine na kojima se planira provedba mjere moraju biti prijavljene u Vinogradarskom registru pod ARKOD šiframa 410 ili 490.

Maksimalni iznos potpore po projektu iznosi 550.000,00 EUR.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali tijekom provođenja sljedećih aktivnosti:

  • konverzija sorti, uključujući i precjepljivanje radi prilagodbe klimatskim promjenama ili poboljšanja genetske raznolikosti, među ostalim radi poboljšanja kvalitete ili okolišne održivosti
  • premještanja vinograda
  • poboljšanje tehnika upravljanja vinogradima – aktivnosti vezane uz izgradnju terasa,  zidova, antierozijskih sustava i navodnjavanja te aktivnosti vezane za tehnike upravljanja vinogradom osobito uvođenje naprednih sustava održive proizvodnje, uključujući manju upotrebu pesticida, ali isključujući uobičajenu obnovu vinograda koja se sastoji od ponovne sadnje iste sorte vinove loze u skladu s istim sustavom uzgoja vinove loze ako je loza došla do kraja svog životnog vijeka.

Razina potpore iznosi do:

  • 75% prihvatljivih troškova restrukturiranja i konverzije vinograda,  
  • 80% prihvatljivih troškova restrukturiranja i konverzije vinograda na površinama na kojima je nagib veći od 40%

Zahtjev za potporu podnositelj popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je do 15. srpnja 2024. godine do 12:00 sati.

Europska razvojna agencija Grada Kutjeva – ERA nudi izradu projektne prijave i pomoć u provedbi projekta na navedeni natječaj iz vinske omotnice.

Za više informacija obratite se na kontakt brojeve zaposlenika:

099/485-8630  – Suzana Hora.

091/645-9000 – Sandra Marović