Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2023./2024.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Cilj natječaja je povećati mogućnosti djeci i mladima da izvan redovitoga odgojno-obrazovnog sustava steknu znanje, vještine i usvoje primjerena stajališta te poboljšaju kvalitetu života, a u skladu sa svojim interesima i sposobnostima.

Udruga može prijaviti jedan projekt u jednom od tri osnovna područja aktivnosti:

P1: Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnoga i lokalnoga identiteta:

 • Odgoj i obrazovanje za osobni i socijalni razvoj, solidarnost, socijalnu uključenost i opće ljudske vrijednosti;
 • Odgoj i obrazovanje za mir i nenasilno rješavanje sukoba;
 • Odgoj i obrazovanje za ljudska prava, odgovornost i aktivno građanstvo;
 • Odgoj i obrazovanje o štetnosti korupcije i koruptivnim rizicima;
 • Odgoj i obrazovanje za očuvanje povijesnoga, kulturnoga i hrvatskoga nacionalnog identiteta;
 • Odgoj i obrazovanje o pravima i očuvanju identiteta nacionalnih manjina, interkulturalizmu i  multikulturalizmu;
 • Poticanje očuvanja kulturne i prirodne baštine te tradicionalnih obrta.

P2: Unapređenje kvalitete života djece i mladih:

 • Odgoj i obrazovanje o zdravim načinima života, očuvanju prirode i održivom razvoju;
 • Odgoj i obrazovanje za volonterstvo;
 • Razvoj poduzetničkih aktivnosti djece i mladih;
 • Poticanje rada s talentiranom i darovitom djecom i mladima te djece s teškoćama u razvoju.

P3: Poticanje razvoja kompetencija u prirodoslovno-matematičkom području:

 • Odgoj i obrazovanje za STEM;
 • Odgoj i obrazovanje za financijsku, digitalnu i medijsku pismenost;
 • Razvijanje vještina i kompetencija u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija;
 • Utjecaj tehnike, tehnologije i informatičkih rješenja na zdravlje pojedinca.

Prijava projekta u partnerstvu obvezna je s najmanje jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave (županiji/općini/gradu) u kojoj se projekt provodi.

Planirana vrijednost Natječaja je 1.858.119,32 eura /14.000.000,00 kuna.

Najmanji iznos koji se može zatražiti je 6.636,14 eura/50.000,00 kuna, a najveći 19.908,42 eura/150.000,00 kuna.

Prihvatljivim prijaviteljem smatra se udruga osnovana sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj  br. 74/2014., 70/2017., 98/2019. i 151/2022.), a koja udovoljava uvjetima Poziva.

Rok za prijavu na Natječaj je 28. srpnja 2023. godine.

Ako ste zainteresirani za prijavu, javite na se na kontakte:

 • 091 645 9000 Sandra Marović
 • erakutjevo@gmail.com

Objavljeni natječaj

https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/natjecaj-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-projektima-udruga-u-podrucju-izvaninstitucionalnoga-odgoja-i-obrazovanja-djece-i-mladih-u-skolskoj-godini-2023-2024/5609