Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ iz podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Predmet natječaja: Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima.

Svrha natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama (osim potresa) koje su se dogodile u 2023. godini, a kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 2 milijuna eura, a visina javne potpore je 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Iznos po prijavitelju je 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi prijavitelji su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Uvjeti natječaja:

Prihvatljivi su projekti:

A. Projekti obnove poljoprivrednog potencijala uslijed prirodnih nepogoda koje su nastale

nakon 1.1.2023. godine

a) u slučaju štete od prirodne nepogode na višegodišnjem nasadu, višegodišnjem bilju te domaćim životinjama

– korisnik ima potpisan i ovjeren EN-P/PN obrazac, a Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole vrši provjeru podataka u Registru šteta Ministarstva financija

– u APIS sustavu uvidom u obrasce EN-1/EN-2/EN-3/EN-4/EN-6.

– aktivnosti koje se odnose na obnovu višegodišnjeg nasada, višegodišnjeg bilja te  nabavu domaćih životinja korisnik nije započeo prije izlaska Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede na teren i popunjavanja obrasca iz Priloga 11 od strane Ministarstva poljoprivrede

– korisnik mora prijaviti štetu Povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda (Državnom povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda ili Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda ili Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda), a po dobivanju ovjerenog EN-P obrasca korisnici se javljaju u nadležnu podružnicu Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede koja izlazi na teren

– ovisno o potrebnim aktivnostima pri obnovi uništenog poljoprivrednog potencijala  višegodišnjeg nasada korisnik je obvezan zatražiti od Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede popunjavanje obrasca iz Priloga 11 ovoga Natječaja. Obrasci moraju biti ovjereni i potpisani od strane Ministarstva poljoprivrede. Korisnik popunjava obrazac iz Priloga 10 na temelju podataka iz obrasca iz Priloga 11 ovoga Natječaja

b) u slučaju šteta od prirodne nepogode na građevinama, mehanizaciji, opremi i/ili

poljoprivrednom zemljištu

– korisnik ima potpisan i ovjeren obrazac ovisno o kategoriji nastale štete (obrasci EN-1, EN-2 i/ili

EN-3)

– korisnik mora prijaviti štetu Povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda (Državnom povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda ili Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda ili Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda)

– korisnik popunjava obrazac iz Priloga 10 ovoga Natječaja na temelju podataka iz obrazaca EN-1, EN-2 i/ili EN-3

Objavljeni natječaj: https://www.apprrr.hr/podmjera-5-2-tip-operacije-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala/