Vaučeri za digitalizaciju

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „„Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01). Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.
Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati, ovisno o vrsti vaučera:
• specijalizirani programe neformalnog učenja usmjereni na razvoj digitalnih vještina za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije
• izrada internetskih stranica, aplikacija i e-trgovine, upravljanje društvenim mrežama
• izradu strategije digitalne transformacije s akcijskim planom provedbe i metodologijom praćenja provedbe
• provjeru kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz provedbu sigurnosnih provjera i analizu prikupljenih podataka te definiranje dodatnih poboljšanja sustava
• uvođenje složenih digitalnih rješenja kojima će se omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela te jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije

Cilj poziva: Cilj ovog Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.
Poziv obuhvaća nekoliko vrsta vaučera, ovisno o potrebama MSP-ova:
• Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina
• Vaučer za digitalni marketing
• Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije
• Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti
• Vaučer za složena digitalna rješenja.

Ukupno planirana vrijednost: 9.954.210 eura
Iznos po prijavitelju: Za dodjelu bespovratnih sredstava/vaučera prijaviteljima utvrđen je intenzitet potpore od 60% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji: Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće. Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi. Pojedinom prijavitelju mogu se po ovom Pozivu dodijeliti najviše dva vaučera.
Podnošenje projektnih prijedloga moguće je:
• 1. rok: od 01.06. 2023. godine u 11.00 sati do 07.07.2023. godine u 11.00 sati
• 2. rok: od 01.11. 2023. godine u 11.00 sati do 01.12.2023. godine u 11.00 sati
• 3. rok: od 01.03. 2024. godine u 11.00 sati do 01.04.2024. godine u 11.00 sati.
Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO.

Ako ste zainteresirani za prijavu, javite nam se na kontakt:
• 091 645 9000 Sandra Marović
• erakutjevo@gmail.com

Objavljeni natječaj:
https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390