Javni poziv za iskaz interesa za korištenje potpore starijim osobama i osobama s invaliditetom

Grad Kutjevo objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za korištenje potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom. Svi detalji dostupni su u Javnom pozivu, a uvjeti natječaja na linku: https://esf.hr/esfplus/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/zazeli-prevencija-institucionalizacije/

Obrazac prijave može se dobiti u Razvojnoj agenciji Grada Kutjeva (kat Gradske uprave – stražnji ulaz), Trg graševine 1, od 8,00 do 15,00 sati ili na Internet stranicama Grada Kutjeva.

Obrascu se prilaže:

  • preslika osobne iskaznice
  • preslika službenog dokumenta na kojem je vidljiv OIB
  • izjava o broju članova kućanstva
  • za osobe starije od 65 godina: Potvrda porezne uprave o visini dohotka i primitka za studeni 2023. godine (za svakog člana kućanstva)
  • za osobe s invaliditetom: Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti.

Sve dodatne informacije na broj: 099 485 8629.

Pisana prijava može se dostaviti poštom ili osobno na adresu:

RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KUTJEVA, TRG GRAŠEVINE 1, 34340 KUTJEVO.

Dokumentacija za preuzeti: