Javni poziv za financiranje/sufinanciranje obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2024. godini

Predmet Poziva je prikupljanje pisanih prijava udruga koje se odnose na aktivnosti obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja u Domovinskom ratu te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2024. godini.

Svrha i cilj Poziva je očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz aktivnosti udruga na obilježavanju obljetnica vezanih za Domovinski rat.

Prijave za financiranje/sufinanciranje mogu podnijeti:

 • udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata), a što je vidljivo iz njihova statuta i
 • udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).

Prihvatljive aktivnosti su:

 • obilježavanje obljetnica stradavanja u Domovinskom ratu,
 • obilježavanje obljetnica osnutka ratnih postrojbi,
 • obilježavanja obljetnica akcija i operacija u Domovinskom ratu,
 • obilježavanje prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat i braniteljsku populaciju,
 • predstavljanje monografija i drugih publikacija povodom obilježavanja godišnjice osnivanja ratnih postrojbi, stradavanja u Domovinskom ratu ili drugoga događanja vezanog za Domovinski rat (može se prijaviti kao zasebna aktivnost ili kao dio prijavljene aktivnosti obilježavanja),
 • organiziranje izložbi ratnih fotografija povodom obilježavanja godišnjice osnivanja ratnih postrojbi, stradavanja u Domovinskom ratu ili drugoga događanja vezanog za Domovinski rat,
 • memorijalne sportske aktivnosti koje se organiziraju u znak sjećanja na stradale hrvatske branitelje u Domovinskom ratu,
 • druge prihvatljive aktivnosti obilježavanja događanja iz Domovinskog rata.

Na Poziv se mogu prijaviti aktivnosti koje se provode od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine.

Iznos koji se udruzi može odobriti za predloženu/e aktivnost/i je od najmanje 100,00 eura do najviše 5.000,00 eura.

Cjelokupna pozivna dokumentacija dostavlja se e-poštom ili poštom:

 • e-poštom na adresu: udruge.obljetnice@branitelji.hr s naznakom u naslovu e-pošte “Prijava na javni poziv za obljetnice iz Domovinskog rata”,
 • putem pošte na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb, s naznakom “Javni poziv za obilježavanje obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2024. godini”.

Rok za prijavu na Poziv je do 17. studenoga 2024. godine, odnosno do isteka sredstava osiguranih u 2024. godini za provedbu Poziva.

Objavljeni natječaj:

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919