NATJEČAJ ZA DODJELU DONACIJA „SVJETLO NA ZAJEDNIČKOM PUTU“      

Predmet Natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja:
Mladi – odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;
Umjetnost i kulturna baština – pomoć nadarenim umjetnicima; promocija hrvatske kulture u inozemstvu; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti;
Okoliš – projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;
Znanost i društvo – znanstveni projekti; poticanje kreativnosti i inovativnosti, projekti razvoja civilnog društva, osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije;
Humanitarno djelovanje – karitativni projekti/programi i aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; zaštita i promicanje zdravlja; podrška osobama s invaliditetom, sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima, odgojno-obrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama.

Prihvatljivi prijavitelji
– Organizacije civilnog društva: udruge, zaklade, vjerske zajednice, umjetničke organizacije, privatne neprofitne ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja;
– Ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (npr. vrtići, škole, fakulteti, učenički domovi, parkovi prirode, turističke zajednice, privatne ustanove, muzeji, knjižnice) koje nisu obuhvaćene u prvom stavku, ali su u skladu s uvjetima Natječaja prihvatljivi prijavitelji za financiranje programa i projekata;
Imaju pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta;
Nisu prekršili odredbe o namjenskom korištenju sredstava Hrvatske elektroprivrede o čemu su pravovremeno dostavili izvještaj;
Uredno ispunjavaju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te poreza i drugih davanja prema državnom proračunu i čiji računi nisu u blokadi;
Protiv kojih se ne vodi se kazneni postupak;
Registrirani za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja.

Prihvatljivi troškovi:

– troškovi ljudski resursi (troškovi plaća i naknada)

– troškovi putovanja za potrebe projektnih aktivnosti (putni troškovi, dnevnice, troškovi

noćenja s doručkom)

– oprema i roba

– ostali troškovi neophodni i neposredno vezani i nužni za provedbu projektnih aktivnosti

(edukacija za ključne korisnike, troškovi praćenja i vrednovanja provedbe projekta, grafičke

usluge, usluge promidžbe, materijal za aktivnosti i sl.), osim troškova hrane i pića.

Neprihvatljivi troškovi:

– troškovi koji nisu predviđeni Ugovorom i uvjetima Natječaja;

– troškovi koji nisu planirani u koloni „sredstva koja se traže od HEP-a“ u troškovniku

dostavljenom uz Prijavnicu;

– ostali troškovi koji nisu u neposrednoj povezanosti sa sadržajem i ciljevima projekta;

– troškovi reprezentacije,

– troškovi prehrane i prehrambenih namirnica (npr. catering, večere, prehrana sudionika, namirnice itd.) i pića (npr. voda, sokovi, osvježenje, alkoholna pića, kava itd.);

Ukupna vrijednost Natječaja


Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 330.000,00 eura
Financijska sredstva donirat će se za najviše 250 projekata
Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt/program iznose najmanje 270,00 eura, a najviše 4.650,00 eura, te u prijavi nije dopušteno zatražiti manji odnosno veći iznos od Hrvatske elektroprivrede d.d.


Način prijave i rokovi


Prijavitelji se prijavljuju na Natječaj putem on-line Prijavnice koja je za vrijeme trajanja Natječaja dostupna na web stranici HEP-a d.d. u Uputi za prijavitelje (na dnu ove web stranice)


Prijavitelji mogu prijaviti samo jedan program/projekt za 2024. godinu

Trajanje Natječaja – od 29.01.2024. do 27.02.2024. godine
Rok za podnošenje prijave: zadnji dan Natječaja do 16:00 sati

Očekivani rok za objavu rezultata na web stranici www.hep.hr – 19.04.2024. godine.

Više na poveznici: 

https://www.hep.hr/novosti/otvoren-natjecaj-za-dodjelu-donacija-za-2024-godinu/3770

Europska razvojna agencija – ERA d.o.o.  nudi izradu projektne prijave i pomoć u provedbi projekta na navedeni natječaj.

Za više informacija obratite se na kontakt brojeve: 099/485-8630 ili 091/645-9000.