Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2024. godini

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2024. godini.

Opći cilj Natječaja je omogućiti što većem broju korisnika svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unapređenju psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske, a u skladu sa svojim interesima i sposobnostima.

Prijavitelj na Natječaj mora biti udruga u sustavu sporta koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu.

Prihvatljivi partneri mogu biti udruge i ustanove iz sustava sporta upisani u Evidenciju pravnih osoba u sportu i odgojno-obrazovne ustanove upisane u Sudski registar (vrtići, škole).

Natječaj je podijeljen u tri osnovna programska područja:

  1. PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem,
  2. PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske te
  3. PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja.

Prijavitelj može poslati samo jednu prijavu na Natječaj i to na samo jedno programsko područje.

Prihvatljivi izravni troškovi programa po stavkama:

 -troškovi prostora neophodni za provedbu programa koji podrazumijevaju: najam sportskog objekta, sportske dvorane, bazena i sl.;

 ̵ troškovi plaće/naknade provoditelja programa (nositelj, voditelji i ostali provoditelji) koji su navedeni u Obrascu prijave programa te su isti navedeni i u Obrascu proračuna;

 ̵ troškovi prijevoza priznaju se samo za organizirani prijevoz korisnika programa ako je on neophodan za njegovu provedbu, a koristi se ekonomski najisplativija opcija;

 ̵ troškovi smještaja priznaju se do razine smještaja kategoriziranog s maksimalno četiri (4) zvjezdice (hotel, hostel, apartman, privatni smještaj, kamp….);

 ̵ troškovi nabavke opreme podrazumijevaju isključivo nabavku trenažnih rekvizita i pomagala te sportsku odjeću i obuću koja je nužna kako bi se mogle provesti sportske aktivnosti.

 Prihvatljivi neizravni troškovi programa:

 ̵ troškovi za diplome, pehare, medalje;

 ̵ troškovi prehrane za korisnike programa (reprezentacija);

 ̵ troškovi promidžbe programa koji podrazumijevaju izradu plakata, letaka, naljepnica, brošura, roll-up bannera, bannera;

 ̵ grafičke usluge koje podrazumijevaju grafičku pripremu, uslugu tiskanja;

 ̵ troškovi fotografske i snimateljske usluge.

Sufinancirati se mogu programi koje se provode u vremenskom razdoblju od 1. siječnja 2024. godine do 31. prosinca.

Za programsko područje PP1 i PP2 najmanji iznos sufinanciranja programa koji prijavitelj može ugovoriti je 2.000,00 €, a najveći 18.000,00 € dok za programsko područje PP3 najmanji ugovoreni iznos sufinanciranja iznosi 10.000,00 €, a najveći 50.000,00 €.

Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će prihvatljive troškove programa najviše do 80 % vrijednosti prijavljenog programa. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora.

Natječaj je otvoren do 3. ožujka 2024. godine.

Više informacija potražite na https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/s-p-o-r-t/22182 .

Europska razvojna agencija – ERA nudi izradu projektne prijave i pomoć u provedbi projekta na navedeni natječaj.

Za više informacija obratite se na kontakt brojeve 099/485-8630, 091/645-9000 ili e-mail erakutjevo@gmail.com.

Prilog: