Javni poziv za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije za 2024. godinu

Cilj Programa jest jačanje prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije kroz gospodarsku, socijalnu i demografsku revitalizaciju pograničnog područja te pružanje potpore Hrvatima u Republici Srbiji.

Programsko područje koje čini prihvatljivo područje provedbe projekata obuhvaća sljedeći teritorij Republike Hrvatske (Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Osječko-baranjska županija) te Republike Srbije (autonomna pokrajina Vojvodina i grad Beograd).

Program se sastoji od slijedećih područja ulaganja:

 • Prioritet 1. Prekogranično umrežavanje i jačanje kapaciteta
 • Prioritet 2. Investicijski projekti

Prioritet 1. Prekogranično umrežavanje i jačanje kapaciteta:

 • Programi stručne i praktične edukacije s posebnim naglaskom na edukacije iz područja pripreme i provedbe europskih projekata i programa Europske unije
 • Izrada studija i projektno-tehničke dokumentacije za projekte od značaja za lokalni i regionalni razvoj
 • Organizacija studijskih posjeta s ciljem prekograničnog umrežavanja te razmjene znanja i iskustava u regionalnom razvoju i provedbi razvojnih projekata
 • Nabava opreme
 • Manji infrastrukturni radovi

Prioritet 2. Investicijski projekti:

 • Infrastrukturni radovi koji doprinose lokalnom i regionalnom razvoju
 • Nabava opreme za projekte koji doprinose lokalnom i regionalnom razvoju

Prihvatljivi korisnici za područja ulaganja u sklopu Prioriteta 1 i Prioriteta 2 su:

 • jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javne ustanove i javna poduzeća čiji su JLRS osnivači u Republici Hrvatskoj na području Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske i Osječko-baranjske županije,
 • pravne osobe neprofitne naravi registrirane na programskom području Republike Hrvatske koje služe za zadovoljenje socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih potreba,
 • jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS)/Pokrajinske vlade Vojvodine i/ili javne ustanove i javna poduzeća čiji su JLRS/Pokrajinska vlada Vojvodine osnivači u Republici Srbiji na području autonomne pokrajine Vojvodine i grada Beograda,
 • pravne osobe neprofitne naravi registrirane u Republici Srbiji na području autonomne pokrajine Vojvodine i grada Beograda čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti i koje su se

opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske ili pravnim poretkom matične države, a upisane su u Registar ili drugu odgovarajuću Evidenciju organizacija matične države.

Prihvatljivi troškovi su:

 • trošak vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom;
 • trošak promidžbe/vidljivosti projekta;
 • trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije;
 • troškovi opremanja;
 • trošak izvođenja radova i nadzora gradnje;
 • troškovi vanjskih pružatelja usluga.

Troškovi provedbe projekta su prihvatljivi u razdoblju od 01. siječnja 2024. do 30. studenog 2024. godine.

Financiranje projekata

 • Planirana sredstva za Prioritet 1 iznose ukupno: 1.000.000,00 eura.

              Vrijednost financiranja Ministarstva po projektu unutar Prioritet 1 iznosi od

              10.000.00 eura do najviše 50.000,00 eura.

 • Planirana sredstva za Prioritet 2 iznose ukupno 500.000,00,00 eura.

               Vrijednost financiranja Ministarstva po projektu unutar Prioriteta 2 iznosi od

               50.000,00 eura do najviše 150.000,00 eura.

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije otvoren je do 1. ožujka 2024. (do 15:00 sati).

Projektni prijedlog se dostavlja isključivo na elektroničku poštu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: RH-RS@mrrfeu.hr.

Više na poveznici: https://razvoj.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-program-prekogranicne-suradnje-izmedju-republike-hrvatske-i-republike-srbije-za-2024-godinu-5523/5523

Europska razvojna agencija – ERA d.o.o.  nudi izradu projektne prijave i pomoć u provedbi projekta na navedeni natječaj.

Za više informacija obratite se na kontakt brojeve: 099/485-8630 ili 091/645-9000.

Prilog