Javni poziv za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2024. godinu

Cilj Programa jest jačanje prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovinekroz gospodarsku, socijalnu i demografsku revitalizaciju pograničnog područja te pružanje potpore Hrvatima u Bosni  i Hercegovini.

Programsko područje koje čini prihvatljivo područje provedbe projekata obuhvaća sljedeći teritorij Republike Hrvatske (Dubrovačko-neretvanska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Zadarska, Ličko-senjska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska, Osječko-baranjska i Zagrebačka županija) te Bosne i Hercegovine (Zapadnohercegovačka, Hercegbosanska, Posavska, Hercegovačko-neretvanska županija, Županija Središnja Bosna, Zeničko-dobojska županija, Tuzlanska županija, Sarajevska županija, Banja Luka, Derventa, Prijedor, Bosanski Brod i Brčko distrikt).

Program se sastoji od slijedećih područja ulaganja:

 • Prioritet 1. Prekogranično umrežavanje i jačanje kapaciteta
 • Prioritet 2. Investicijski projekti

Prioritet 1. Prekogranično umrežavanje i jačanje kapaciteta:

 • Programi stručne i praktične edukacije s posebnim naglaskom na edukacije iz područja pripreme i provedbe europskih projekata i programa Europske unije
 • Izrada studija i projektno-tehničke dokumentacije za projekte od značaja za lokalni i regionalni razvoj
 • Organizacija studijskih posjeta s ciljem prekograničnog umrežavanja te razmjene znanja i iskustava u regionalnom razvoju i provedbi razvojnih projekata
 • Nabava opreme
 • Manji infrastrukturni radovi

Prioritet 2. Investicijski projekti:

 • Infrastrukturni radovi koji doprinose lokalnom i regionalnom razvoju
 • Nabava opreme za projekte koji doprinose lokalnom i regionalnom razvoju

Prihvatljivi korisnici za područja ulaganja u sklopu Prioriteta 1 i Prioriteta 2 su:

 • jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i /ili javne ustanove i javna poduzeća čiji su JLRS osnivači u Republici Hrvatskoj na području Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske, Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske i Zagrebačke županije.
 • jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javne ustanove i javna poduzeća čiji su JLRS osnivači u Bosni i Hercegovini (Zapadnohercegovačka, Hercegbosanska, Posavska, Hercegovačko-neretvanska županija, Županija Središnja Bosna, Zeničko-dobojska županija, Tuzlanska županija, Sarajevska županija, Banja Luka, Derventa, Prijedor, Bosanski Brod i Brčko distrikt)
 • pravnim osobama neprofitne naravi registrirane na programskom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Prihvatljivi troškovi su:

 • trošak vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom;
 • trošak promidžbe/vidljivosti projekta;
 • trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije;
 • troškovi opremanja;
 • trošak izvođenja radova i nadzora gradnje;
 • troškovi vanjskih pružatelja usluga.

Troškovi provedbe projekta su prihvatljivi u razdoblju od 01. siječnja 2024. do 30. studenog 2024. godine.

Financiranje projekata:

 • Planirana sredstva za Prioritet 1 iznose ukupno: 2.145.677,00 eura.

              Vrijednost financiranja Ministarstva po projektu unutar Prioritet 1 iznosi od

              10.000.00 eura do najviše 50.000,00 eura.

 • Planirana sredstva za Prioritet 2 iznose ukupno 1.000.000,00 eura.

               Vrijednost financiranja Ministarstva po projektu unutar Prioriteta 2 iznosi od

               50.000,00 eura do najviše 300.000,00 eura.

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine otvoren je do 1. ožujka 2024. (do 15:00 sati).

Projektni prijedlog se dostavlja isključivo na elektroničku poštu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: RH-BIH@mrrfeu.hr.

Više na poveznici: https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/1901

Europska razvojna agencija – ERA d.o.o.  nudi izradu projektne prijave i pomoć u provedbi projekta na navedeni natječaj.

Za više informacija obratite se na kontakt brojeve: 099/485-8630 ili 091/645-9000.

Prilog: