Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, te zaštite i promicanja vrijednosti i istine o Domovinskom ratu od interesa za Požeško-slavonsku županiju u 2024. godini

Opći cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je osnažiti organizacije civilnog društva (OCD) odnosno povećati učinkovitost i sposobnost OCD-a za preuzimanje veće uloge i odgovornosti kojima se zadovoljavaju potrebe korisnika na području Požeško-slavonske županije.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva (udruge),

Prioriteti za dodjelu sredstava:

Područje 1:

– socijalna i humanitarna djelatnost,

– zaštita, podizanje razine kvalitete življenja i promicanje prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju,

– prevencija i zaštita zdravlja (tjelesnog, intelektualnog ili mentalnog),

– palijativna skrb i unapređenje skrbi za starije osobe,

– prevencija socijalne isključenosti djece, mladih, obitelji i starijih osoba,

– jačanje kapaciteta udruga za rad sa navedenim skupinama.

Područje 2:

– promicanje vrijednosti Domovinskog rata,

– unapređenje kvalitete života i pomoći braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih

obitelji, invalidima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, civilnim žrtvama

Domovinskog rata,

– obilježavanje važnih obljetnica i očuvanje uspomena na Domovinski rat,

– poboljšanje kvalitete života kroz organiziranje sportskih, kulturnih i drugih oblika druženja

članova udruge,

– jačanje kapaciteta udruga za rad s braniteljima iz Domovinskog rata.

Za financiranje projekata u okviru ovog Javnog poziva, raspoloživa su sredstava, kako slijedi:

– područje 1. raspoloživa su sredstva u iznosu od 28.000,00 eura

– područje 2. raspoloživa su sredstva u iznosu od 28.000,00 eura

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 150,00 eura, a najveći iznos po pojedinom projektu je 2.600,00 eura.

Prihvatljivim troškovima za financiranje ovim Pozivom su:

-materijal i usluge za aktivnosti,

-troškovi tiskanja, medijskog oglašavanja i promidžbe,

-organizacija obrazovnih aktivnosti i okruglih stolova, edukacija,

-troškovi nabave opreme nužne za provedbu programa ili projekta,

-troškovi reprezentacije vezani za organizaciju programskih odnosno projektnih aktivnosti,

-troškovi prijevoza na natjecanja i smotre i smještaja,

-troškovi stručnih osoba angažiranih na programu ili projektu,

-ostali troškovi koji su izravno vezani za provedbu aktivnosti programa ili projekta.

Prijavitelj može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta / programa u okviru Poziva, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

Prijave projekata dostavljaju se putem sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata „e-Prijave“ (https://eprijave.pszupanija.hr). Nakon prijave projekta kroz Sustav „e-Prijave“, potrebno je dostaviti potpisani i ovjereni Prijavni obrazac (Obrazac prijave programa ili projekta iz sustava „e-Prijave“) elektroničkim putem ili u papirnatom obliku i to:

elektroničkim putem na e-mail adresu: pisarnica@pszupanija.hr te kao predmet e-maila upisati: „Prijava za financiranje programa i projekata udruga u 2024. godini -navesti prioritetno područje za koje se prijava podnosi“,

u papirnatom obliku na adresu: Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Županijska 7, 34 000 Požega, s naznakom „Prijava za financiranje programa i projekata udruga u 2024. godini -navesti prioritetno područje za koje se prijava podnosi“.

Rok za podnošenje prijava je do 10. ožujka 2024. godine.

Više informacija na:

https://www.pszupanija.hr/vijesti/1683-javni-poziv-za-financiranje-javnih-potreba-u-socijalnoj-i-humanitarnoj-djelatnosti-prevenciji-i-zastiti-zdravlja-te-zastiti-i-promicanju-vrijednosti-i-istine-o-domovinskom-ratu-na-podrucju-pozesko-slavonske-zupanije-u-2024-godini

Europska razvojna agencija – ERA d.o.o.  nudi izradu projektne prijave i pomoć u provedbi projekta na navedeni natječaj.

Za više informacija obratite se na kontakt brojeve: 099/485-8630 ili 091/645-9000.