KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz zelenu i digitalnu tranziciju u turizmu, a provodi se kroz Mjere Programa:

Mjera   A – Hoteli
Mjera   B – Kampovi
Mjera   C – Restorani
Mjera   D – OPG/Poljoprivrednik
Mjera   E – Plovni objekti nautičkog turizma.

Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu:

 • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti
 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva/Poljoprivrednici koji imaju Rješenje o pružanju ugostiteljskih usluga na OPG-u ili će isto ishoditi po završetku projekta.

Prihvatljivi su troškovi nastali u razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2025. godine.

MJERA A – HOTELI:

Ulaganje u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju Hotela:

 • troškovi zamjene energetski i procesno neučinkovite profesionalne ugostiteljske opreme u energetski procesno učinkovitu opremu u svrhu unapređenja tehnološkog procesa pripreme hrane i pića te pružanja drugih usluga u hotelu,
 • troškovi zamjene i nabave energetski učinkovitijih sustava grijanja, rasvjete i obnovljivih izvora energije,
 • ulaganje u e-punionice za električna vozila minimalne snage 50kW DC ili 22kW ACX opremljene priključnim sustavima prema prihvaćenim europskim standardima, za naponske sustave AC, DC ili AC+DC, koje će podržavati mogućnost naplate, izvještavanja i analitike,
 • troškovi nabave nove opreme vezane za zaštitu okoliša i kružno gospodarstvo.
 • Ulaganje u digitalizaciju i unapređenje radnih procesa u pružanju ugostiteljskih usluga:
 • troškovi opreme (hardver) informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver).

Mjera  A – Hoteli: Ukupan iznos sredstava je 1.000.000 €. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 10.000 €, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 35.000 €.

MJERA B – KAMPOVI:

Ulaganje u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju Kampova:

 • ulaganje u gradnju, rekonstrukciju i/ili uređenje/opremanje novog Kampa ili Kamp odmorišta na području NUTS 2 regija
 • za postojeće Kampove ili Kamp odmorišta:
 • ulaganje u e-punionice za električna vozila minimalne snage 50kW DC ili 22kW ACX opremljene priključnim sustavima prema prihvaćenim europskim standardima, za naponske sustave AC, DC ili AC+DC, koje će podržavati mogućnost naplate, izvještavanja i analitike,
 • ulaganja usmjerena na uštedu energije i sprečavanje nastajanja otpada, prikupljanje, recikliranje i ponovnu upotrebu otpada,
 • Ulaganje u digitalizaciju i unapređenje radnih procesa u pružanju ugostiteljskih Kampa:
 • troškovi opreme (hardver) informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver).

Mjera  B – Kampovi: Ukupan iznos sredstava je 800.000 €. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 6.000 €, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 25.000 €.

MJERA C – RESTORANI:

Ulaganje u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju ugostiteljskih objekata:

 • troškovi zamjene energetski i procesno neučinkovite profesionalne ugostiteljske opreme u energetski procesno učinkovitu opremu u svrhu unapređenja tehnološkog procesa pripreme hrane i pića te pružanja drugih usluga u restoranu,
 • troškovi zamjene i nabave energetski učinkovitijih sustava grijanja, rasvjete i obnovljivih izvora energije,
 • ulaganje u e-punionice za električna vozila minimalne snage 50kW DC ili 22kW ACX opremljene priključnim sustavima prema prihvaćenim europskim standardima, za naponske sustave AC, DC ili AC+DC, koje će podržavati mogućnost naplate, izvještavanja i analitike,
 • troškovi nabave nove opreme vezane za zaštitu okoliša i kružno gospodarstvo.
 • Ulaganje u digitalizaciju i unapređenje radnih procesa u pružanju ugostiteljskih usluga:
 • troškovi opreme (hardver) informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver).

Mjera  C – Restorani: Ukupan iznos sredstava je 700.000 €. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 5.000 €, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000 €.

MJERA D – OPG:

Plasman poljoprivrednih proizvoda kroz turizam:

 • Ulaganje u gradnju, rekonstrukciju i/ili uređenje/opremanje novog vinotočja ili kušaonice na OPG-u ili kušaonice na PG-u,

Ulaganje u digitalizaciju i e-punionice u cilju unapređenja pružanja usluga na OPG-u:

 • troškovi opreme (hardver) informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver) vezanih isključivo za ugostiteljsko turističke usluge na OPG-u ili PG-u koje ima važeće rješenje o obavljanju ugostiteljskih i/ili turističkih usluga,
 • ulaganje u e-punionice za električna vozila minimalne snage 50kW DC ili 22kW ACX opremljene priključnim sustavima prema prihvaćenim europskim standardima, za naponske sustave AC, DC ili AC+DC, koje će podržavati mogućnost naplate, izvještavanja i analitike na OPG-u ili PG koje ima važeće rješenje o obavljanju ugostiteljskih i/ili turističkih usluga.

Mjera  D – OPG/Poljoprivrednik: Ukupan iznos sredstava je 404.340 €. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 5.000 €, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000 €.

MJERA E – PLOVNI OBJEKTI NAUTIČKOG TURIZMA:

Ulaganje u zelenu tranziciju “Plovnih objekata nautičkog turizma”:

 • troškovi zamjene i nabave opreme vezane za mjere energetske učinkovitosti,
 • troškovi nabave nove opreme vezane za zaštitu okoliša i kružno gospodarstvo,

Ulaganje u digitalizaciju i unapređenje usluga u turizmu:

 • troškovi opreme informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver).

Mjera  E – Plovni objekti nautičkog turizma: Ukupan iznos sredstava je 500.000 €. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 5.000 €, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000 €.
 
Intenzitet potpore može dosegnuti do najviše 70% ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova Projekta.
Javni poziv otvorenje do 15. ožujka 2024. do 16.00 sati.

Prijave su moguće isključivo putem portala eTurizam: https://eturizam.gov.hr/.

Više o natječaju: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/t-u-r-i-z-a-m/22181

Prilozi: