Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu, održivi razvoj i vrijednost ruralnog prostora RH za 2024.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu, održivi razvoj i vrijednost ruralnog prostora RH za 2024.

Predmet ovoga Natječaja je financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu, održivi razvoj i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za njihovu redovitu djelatnost u 2024. godini.

Opći cilj Natječaja:

  • Jačanje suradnje s udrugama koje zastupaju interese poljoprivrednog sektora

Posebni cilj Natječaja:

  • Financiranje aktivnosti programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost  ruralnog prostora Republike Hrvatske

Ciljevi Natječaja su:

– standardizirano, pravovremeno i sustavno pružanje informacija poljoprivrednom i ruralnom sektoru

– osiguranje dostupnosti ključnih informacija u poljoprivrednom sektoru

– osiguranje sustavne i kontinuirane suradnje s udrugama koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske

– suradnja na razvoju edukativnih programa

– razvijanje programa uključivanja volontera u udrugama / organizacijama civilnog društva koje pružaju podršku poljoprivrednoj i ruralnoj zajednici.

Prihvatljivi prijavitelj može biti udruga koja promiče poljoprivredu, održivi razvoj i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske.

Prihvatljivi tipovi programskih aktivnosti u okviru Natječaja koji su obvezni za prijavitelja koji se moraju provoditi su:

  • osiguranje visoke razine standarda i kvalitete usluga pri promidžbi poljoprivrede i ruralnog prostora,
  • podizanje javne svijesti o važnosti poljoprivrede i ruralnog prostora i uslugama koje su dostupne u sklopu programa (letci, brošure, plakati, medijske/promidžbene aktivnosti),
  • provođenje evaluacije programskih aktivnosti.

Prihvatljivi troškovi su:

  1. Ljudski resursi (izdaci za troškove plaća i naknada voditeljima programa ili projekta, izvoditeljima iz udruge i/ili vanjskim suradnicima koji sudjeluju u provedbi programa (ugovor o autorskom djelu i honorar, ugovor o djelu, ugovor o djelu redovitog studenta, ugovor o radu) pri čemu treba navesti ime i prezime osobe koja će biti angažirana, njezine stručne kompetencije, broj mjeseci i mjesečni bruto iznos naknade) do 70% ukupnog iznosa koji se traži od Ministarstva.
  2. Putovanja (putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja za potrebe obavljanja programskih aktivnosti).
  3. Oprema i roba (do 5% ukupnog iznosa koji se traži od Ministarstva).
  4. Ostali troškovi, grafičke usluge (grafička priprema, usluge tiskanja letaka, brošura, časopisa i sl. pri čemu treba navesti vrstu i namjenu usluge, količinu, jedinične cijene), medijske/promidžbene aktivnosti, drugi troškovi neophodni i neposredno vezani i nužni za provedbu programskih aktivnosti i sl.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 132.723,00 EUR. Financijska potpora dodjeljuje se u najmanjem iznosu od 5.000 EUR i najvećem iznosu od 15.000 EUR.

Prijavitelj može od Ministarstva zatražiti do 100% iznosa za financiranje programa.

Rok za podnošenje prijava na Natječaj je do 6. travnja 2024. do 16:00 sati.