Podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje


Do 31. kolovoza 2023. godine je otvoreno podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje.

Mjere u okviru Programa u sektoru stočarstva:

Mjera 1. Potpora sektoru govedarstva

– Podmjera 1.1. Potpora uzgajivačima krava u proizvodnji mlijeka

– Podmjera 1.2. Potpora uzgajivačima krava u sustavu krava-tele

– Podmjera 1.3. Potpora proizvođačima tovne junadi

Mjera 2. Potpora sektoru svinjogojstva

– Podmjera 2.1. Potpora uzgajivačima krmača

– Podmjera 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja

Mjera 3. Potpora sektoru peradarstva

– Podmjera 3.1. Potpora za proizvodnju mesa peradi

– Podmjera 3.2. Potpora za proizvodnju jaja

Mjera 4. Potpora sektoru ovčarstva i kozarstva

Mjera 5. Potpora sektoru konjogojstva

Mjera 6. Potpora sektoru pčelarstva

Mjere u okviru Programa u sektoru biljne proizvodnje:

Mjera 7. Potpora za proizvodnju voća i povrća, cvijeća, ljekovitog i aromatičnog bilja

Mjera 8. Potpora za proizvodnju šećerne repe

Mjera 9. Potpora za proizvodnju sjemenskog kukuruza i sjemena povrća

Iznos potpore

Jedinični iznos potpore određuje se raspodjelom predviđenog financijskog iznosa unutar mjere/podmjere navedenog u  Programu, a razmjerno prema ukupnom broju prihvatljivih grla/kljunova/pčelinjih zajednica/prihvatljivih površina za koja se ostvaruje pravo na potporu u najvišem iznosu za:

– Podmjeru 1.1. do 130,00 eura po grlu,

– Podmjeru 1.2. do 80,00 eura po grlu,

– Podmjeru 1.3. do 65,00 eura po grlu,

– Podmjeru 2.1. do 130,00 eura po grlu,

– Podmjeru 2.2. do 15,00 eura po grlu,

– Podmjeru 3.1. do 0,02 eura po kljunu,

– Podmjeru 3.2. do 0,30 eura po kljunu,

– Mjeru 4. do 10,00 eura po grlu,

– Mjeru 5. do 100,00 eura po grlu,

– Mjeru 6. do 3,00 eura po pčelinjoj zajednici,

– Mjeru 7. najviše 200,00 eura po hektaru,

– Mjeru 8. najviše  400,00 eura po hektaru,

– Mjeru 9. najviše 574,00 eura po hektaru.

Zahtjev za potporu popunjava se putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

Iznimno podnositelji zahtjeva Mjere 6., a koji nemaju pristup AGRONET-u podnose Zahtjev na obrascu ,,Zahtjev za potporu za Mjeru 6″.

Uz Zahtjev podnositelj je obvezan priložiti:

– popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima ili popunjenu i ovjerenu Izjavu da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima,

– popunjenu i ovjerenu Izjavu o primljenim potporama za podnositelja i sve njegove povezane subjekte (ukoliko ih ima)

Više informacija možete saznati na poveznici: