Javni natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina za intervenciju

Cilj ove mjere je povećati kvalitetu vina i učinkovitosti proizvodnje, a samim time i smanjiti cijenu krajnjeg proizvoda, što dovodi do krajnjeg cilja, a to je povećati konkurentnost proizvođača vina.
Rok za podnošenje zahtjeva za potporu za intervenciju 58.1.b.01. – Ulaganja je od 22. siječnja 2024. od 12:00 sati do 01. ožujka 2024. do 12:00 sati.
Korisnici potpore su poduzeća u sektoru vina (vinarije, fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar) koja se bave proizvodnjom i prodajom proizvoda, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Razina potpore:
Minimalni iznos potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

 • fizičke osobe obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit, mikro, mala, srednja poduzeća koja imaju do 250 zaposlenih i promet do 50 milijuna EUR i/ili ukupnu godišnju bilancu do 43 milijuna eura potpora iznosi 50% prihvatljivih troškova, maksimalni iznos 1.500.000,00 eura.
 • velika poduzeća koja imaju manje od 750 zaposlenih ili promet manji od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25%, maksimalni iznos 750.000,00 eura.
 • velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više potpora iznosi 24%, maksimalni iznos 550.000,00 eura.

Ne prihvatljivi korisnici:

 • nema godišnji financijski izvještaj poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
 • ili je poduzetnik početnik,
 • potpora se ne odobrava poduzećima u poteškoćama,
 • podnositelji zahtjeva kojima je poslovni račun bio blokiran.

Isti (jedan) podnositelj/korisnik te njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan
zahtjev za potporu na jednom natječaju za intervencije.

Prihvatljivi su troškovi slijedećih aktivnosti:

 • stjecanja, izgradnje, poboljšanja nepokretne imovine odnosno objekta za
  proizvodnju vina, čuvanje i skladištenje vina, prodaju vina te kontrolu kvalitete
  (Troškovi kupnje nepokretne imovine radi poboljšanja iste ne smiju premašiti 10 % od maksimalno prihvatljivih troškova građenja ili poboljšanja nepokretne imovine. )
 • kupnje novih strojeva i opreme za preradu grožđa te skladištenje vina
 • obnove/modernizacije/opremanja infrastrukture objekta za prodaju i prezentaciju
  vina
 • opremanja laboratorija za kontrolu kvalitete proizvoda od grožđa i vina
 • opći troškovi vezani za studije izvedivosti, pripremu projektne dokumentacije,
  elaborat zaštite okoliša te naknade za arhitekte i inžinjere.
  Opći troškovi:
  -nastali od 16.10.2023. godine do dana podnošenja zahtjeva za potporu.
  -opći troškovi koji se odnose i na izgradnju/rekonstrukciju/ukupna vrijednost prihvatljivog općeg troška ne može iznositi više od 5.000 EUR,
  -troškovi studije izvedivosti koji se odnose i na izgradnju/rekonstrukciju i na opremanje, ukupna vrijednost prihvatljivog troška ne može iznositi više od 3.000 EUR.
  -prihvatljive su naknade za arhitekte i inženjere, naknade za savjetovanja do 10% od ukupno prihvatljivog iznosa bez općih troškova, ali ne više od 5.000 EUR.
 • naknade za studije izvedivosti i troškovi izrade elaborata zaštite okoliša do 2% od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja bez općih troškova, a u slučaju ako su u projektu sadržani samo troškovi studije izvedivosti ne više od 3.000 EUR, dok ukupna vrijednost prihvatljivog troška ako je u pitanju samo opremanje ne može iznositi više od 2.000 EUR.

Neprihvatljivim troškovima se smatraju:

 • troškovi jednostavne zamjene postojeće opreme bez poboljšanja tehnologije proizvodnje,
 • troškovi redovitog održavanja i amortizacije opreme, građevina i postrojenja,
 • troškovi refundacije kamata, režijskih troškova i pristojbi,
 • PDV kod korisnika koji su u sustavu PDV-a,
 • sredstva izdvojena za buduće gubitke ili dugovanja,
 • bankovni troškovi, bankovne kamate i premije osiguranja, kamate na dugovanja,
 • troškovi gubitka na tečaju valute,
 • plaćanja u gotovini, plaćanja putem robne razmjene uključujući i kompenzaciju,
 • administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika,
 • troškovi koji nisu sastavni dio projekta,
 • nepredviđeni troškovi,
 • troškovi vlastitog rada,
 • troškovi nabave rabljenih strojeva i opreme,
 • troškovi kupnje rezervnih dijelova, popravaka i servisiranja strojeva i opreme,
 • troškovi stjecanja (kupnje) nepokretne imovine ako projektom nije predviđena
  izgradnja i/ili poboljšanje iste u vinarije i/ili prezentacijske i/ili prodajne objekte,
 • troškovi kupnje nepokretne imovine u slučaju ako nije podmiren porez na promet nekretnina,
 • troškovi nabave sadnog materijala,
 • troškovi sadnje i troškovi navodnjavanja prilikom uređenja okoliša,
 • troškovi povezani s pripremom zahtjeva za potporu koji nisu izravno povezani s
  troškovima projekta,
 • troškovi povezani s ugovorom o zakupu, a osobito marža najmodavca,
 • troškovi refundacija kamata, režijskih troškova i pristojbi,
 • troškovi izgradnje prilaza za vozila i dizala,
  -postojanje sukoba interesa.
  Neprihvatljivim troškovima se smatraju i svi oni koji nisu navedeni u Listi prihvatljivih troškova (https://www.apprrr.hr/58-1-b-01-vino-ulaganja/) .
  Podnositelj koji nije obveznik javne nabave dužan je nakon objave natječaja, a prije podnošenja zahtjeva za potporu, za sve prihvatljive troškove projekta u skladu s pravilima provesti postupak nabave putem elektroničkog oglasnika nabave (EONA) Agencije za plaćanja. Izuzev troškovi kupnje zemljišta, objekata i opći troškovi.
  Europska razvojna agencija Grada Kutjeva – ERA nudi izradu projektne prijave i pomoć u provedbi projekta na navedeni natječaj.
  Za više informacija obratite se na kontakt brojeve 099/485-8630.