U provedbi projekt Vjersko-kulturna obnova

Grad Kutjevo u partnerstvu s Rimokatoličkom župom Svetog Lovre u Sonti provodi projekt Vjersko-kulturna obnova. Projekt je prijavljen na Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije za 2024. godinu te su za njega odobrena sredstva u iznosu 45 tisuća eura.

Grad Kutjevo kroz projekt će urediti prostor zgrade Gradske uprave u kojem djeluje Razvojna agencija te kupiti potrebnu opremu za rad, a partneri iz Sonte obavit će radove na sanaciji krova župne crkve. U sklopu projekta odradit će se i aktivnost upravljanja projektom, izrada promotivnih materijala te zajedničke aktivnosti studijskog putovanja i konferencije.

Gradonačelnik Josip Budimir iznimno je zadovoljan zbog provedbe ovog projekta i svih javnih poziva koje provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, a namijenjene su jedinicama lokalne samouprave. Kroz javne pozive gradovi i općine osiguravaju dio sredstva za provedbu svojih kapitalnih projekata i tako poboljšavaju životne uvjete. Gradonačelnik je naglasio: „Jako mi je drago što je Ministarstvo prepoznalo naš projekt između svih prijavljenih i što smo započeli suradnju s našim prijateljima iz Sonte. Za nas je ovo važan projekt, ali za Hrvate u Republici Srbiji još važniji i nadamo se da je ovo početak jedne uspješne suradnje.“

Program prekogranične suradnje pridonosi osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske i Republike Srbije, njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurava pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje prekograničnih razvojnih potencijala te potiče aktivaciju svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit hrvatskog naroda u Republici Srbiji. Program doprinosi i stvaranju preduvjeta za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenju negativnog demografskog trenda i održivom razvoju u pograničnom području te podiže kvalitetu života i integraciju cjelokupnog stanovništva koje živi na tom prostoru.